بهترین نوع استفاده از لوله جدار چاه

این نوع لوله از لوله های فولادی تولید میشوند که در وزن ها و ضخامت های مختلف در دونوع #شیاردار و #بدون-شیار

تولید میگردد که پرکاربردترین استفاده آن #جلوگیری از #ریزش و #آبدهی #چاه های-عمیق-خاکی است.

کاربر لوله جدار چاه

/جلوگیری از ریزش و کاهش یا حذف #ماسه-دهی دیواره چاه
/جدا سازی طبقات مختلف آب، نفت و گاز در مخزن
/کاهش یا حذف هزینه #لایروبی و تغییر محل چاه
/عدم# انسداد شیارها بعلت (V) شکل بودن شیارها
/افزایش عمر مفید و اقتصادی چاه
/جلوگیری از آشفته شدن جریان در چاه
/محافظت از ابزار درون چاهی لوله مغزی که پس از پایان حفاری کار گذاشته می‌شود
/جلوگیری از ورود شن‌ها از درون مخزن به درون چاه و آلوده کردن جریان
/جدا کردن لایه های کم فشار از پر فشار
/جلوگیری از ورود سیالات ناخواسته به درون چاه

 

لوله-جدار-چاهی

 

استاندارد لوله جدار چاه

لوله جدار چاه تا به امروز در۴نسل تولید شده است که هر نسل ویژگی های گوناگون و تکمیل کننده نسل قبل خود است.

نسل اول لوله های جدار چاه هوا برشی

نسل دوم لوله های جدار چاه قوسی

نسل سوم لوله های جدار چاه کرکره ای

نسل چهارم لوله جدار چاه اسکرین جانسون

 

لوله-جدارچاهی2