لوله مبلی با بهترین قیمت را کجا بیابیم؟

لوله مبلی که به لوله سبک یا لوله روغنی هم معروف است، لوله‌ای است که از ورق روغنی (ورق نورد سرد) و براساس استانداردهای DIN 2394(1) 94 و EN 10 219 -2 تولید می‌شود. برای اینکه بدانیم لوله مبلی با بهترین قیمت را از کجا تهیه کنیم، مطالعه ی این نوشته را پیشنهاد می کنم.

لوله سبک

لوله مبلی

ویژگی های لوله مبلی

دارای دقت ابعادی بالا در ضخامت و قطر می باشد

کیفیت سطحی مناسب

قابلیت آبکاری شدن

قابلیت کشش سرد

قابلیت فرم پذیری مطلوب

لوله

لوله-ابکاری-شده

قیمت گذاری لوله مبلی

بطور معمول قیمت لوله سبک در واحد وزن اعلام می‌گردد (به عنوان مثال هر کیلو ۸,۰۱۰ تومان یا هر تن ۸,۰۱۰,۰۰۰ تومان)، که این قیمت وابسته به عواملی همچون قیمت جهانی ورق نورد سرد، قیمت ارز، تعرفه گمرکی، هزینه‌ انرژی برای کارخانه ها و … است.

گرچه قیمت لوله سبک (لوله مبلی) در واحد وزن کمی از لوله سنگین (ضخامت ۲ از ورق سیاه) بالاتر است. ولی به دلیل ضخامت و وزن پایین‌تر، هزینه واحد طول آنها از لوله‌های دیگر کمتر است. بنابراین در بسیاری از صنایع که ضخامت‌های پایین‌تر لوله مورد نیاز است، از لوله‌ سبک یا مبلی استفاده می‌شود.

در جداول زیر نگاهی میکنیم به لیست قیمت کارخانه های مختلف

jkhsdkjher’jbgve

rv eropjergvkerkjgkelrjgvk,jjh

lkdjvkwhdvkl

ewlknv.jweh

jkhsdkjher’jbgve

rv eropjergvkerkjgkelrjgvk,jjh

lkdjvkwhdvkl

ewlknv.jweh

jkhsdkjher’jbgve

rv eropjergvkerkjgkelrjgvk,jjh

lkdjvkwhdvkl

ewlknv.jweh

jkhsdkjher’jbgve

rv eropjergvkerkjgkelrjgvk,jjh

lkdjvkwhdvkl

ewlknv.jweh

جدول وزن لوله ها براساس وزن و ضخامت

قطر لوله  ضخامت0.7 ضخامت0.8 ضخامت 0.9 ضخامت 1 ضخامت 1.25 ضخامت1.5 ضخامت 1.8
لوله ۱۰ ۱.۰۲۲ ۱.۱۶۸ ۱.۳۱۴ ۱.۴۶ ۱.۸۲۵ —– —–
لوله ۱۳ ۱.۳۴۴ ۱.۵۳۶ ۱.۷۲۸ ۱.۹۲ ۲.۴ ۲.۸۵ —–
لوله ۱۶ ۱.۶۵۶ ۱.۸۹۶ ۲.۱۳ ۲.۳۷ ۲.۹۵۸ ۳.۵۰۴ —–
لوله ۱۸ ۱.۸۴۸ ۲.۱۱۲ ۲.۳۷۶ ۲.۶۴ ۳.۳ ۳.۹۴۲ —–
لوله ۲۰ ۲.۰۵۸ ۲.۳۵۲ ۲.۶۴۶ ۲.۹۴ ۳.۶۷۲ ۴.۳۸ —–
لوله ۲۲ ۲.۴۷۸ ۲.۸۳۲ ۳.۱۸۶ ۳.۵۴ ۴.۴۲۲ ۴.۸۱۸ —–
لوله ۲۵ ۲.۶۰۴ ۲.۹۷۶ ۳.۳۴۸ ۳.۷۲ ۴.۶۵ ۵.۴۷۸ —–
لوله ۲۸ ۳. ۳.۴۳۲ ۳.۸۵۸ ۴.۲۹ ۵.۳۵۸ ۶.۱۳۲ ۷.۳۵
لوله ۳۲ ۳.۳ ۳.۷۶۸ ۴.۲۴۲ ۴.۷۱۶ ۵.۸۹۲ ۷.۰۰۸ ۸.۴
لوله ۳۵ ۳.۵۸۲ ۴.۰۹۲ ۴.۶۰۲ ۵.۶۵۸ ۷.۰۶۸ ۷.۶۶۲ —–
لوله ۳۸ ۳.۹۶ ۴.۵۲۴ ۵.۰۸۸ ۵.۶۵۸ ۷.۰۶۸ ۸.۳۲۲ —–
لوله ۴۲ ۴.۳۹۲ ۵.۰۷۶ ۵.۶۴۶ ۶.۲۷۶ ۷.۸۴۲ ۹.۱۹۸ —–
لوله ۴۵ ۴.۳۰۸ ۴.۹۲ ۵.۵۳۸ ۶.۱۵۶ ۷.۶۹۲ ۹.۸۵۲ —–
لوله ۴۸ ۴.۹۰۵ ۵.۶۰۶ ۶.۳۰۷ ۷ ۸.۲۶ ۱۰.۵۱۲ —–
لوله ۵۰ ۵.۱۴۲ ۵.۸۸ ۶.۶۱۲ ۷.۳۵ ۹.۱۸۶ ۱۰.۹۵ —–
لوله ۵۵ ۵.۶۲ ۶.۴ ۷.۲ ۸. ۱۰. ۱۲. ۱۴.۴
لوله ۶۰ ۶.۱ ۷. ۷.۸ ۸.۷ ۱۰.۹ ۱۳.۱ ۱۵.۷
لوله ۶۵ ۶.۶ ۷.۶ ۸.۵ ۷۹.۵ ۱۱.۸ ۱۴.۲ ۱۷.
لوله ۷۰ ۷.۱ ۸.۱ ۹.۲ ۱۰.۲ ۱۲.۷ ۱۵.۳ ۱۸.۴
لوله ۷۵ ۷.۶ ۸.۷ ۹.۸ ۱۰.۹ ۱۳.۶ ۱۶.۴ ۱۹.۷
لوله ۷۶ ۷.۷ ۸.۸ ۱۰. ۱۱.۱ ۱۳.۸ ۱۶.۶ ۲۰.000

حال  نگاهی داریم به لیست قیمت کارخانه های مختلف

لیست قیمت خاور صنعت

لوله مبلی وزن شاخه قیمت هرکیلو وضعیت
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۱.۲۵میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۱.۸۲kg ۸۰۱۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۱میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۱.۴۶kg ۸۰۱۰ تومان در حال تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۰.۹میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۱.۳۱kg ۸۰۱۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۰.۸میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۱.۱۶kg ۸۰۱۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۰.۷میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۱.۰۲kg ۸۲۱۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۰.۶میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۰.۸۷kg ۸۴۱۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۰.۵میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۰.۷۳kg ۹۵۱۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۰.۴میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۰.۵۸kg ۱۰۵۱۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۱.۲۵میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۲.۳۷kg ۷۳۶۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۱میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۱.۸۹kg ۷۳۶۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۰.۹میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۱.۷kg ۷۳۶۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۰.۸میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۱.۵۱kg ۷۳۶۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۰.۷میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۱.۳۲kg ۷۵۶۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۰.۶میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۱.۱۳kg ۷۷۶۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۰.۵میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۰.۹۴kg ۸۸۶۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۰.۴میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۰.۷۵kg ۹۸۶۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۶ ضخامت ۱.۵میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۳.۵kg ۷۳۳۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۶ ضخامت ۱.۲۵میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۲.۹۲kg ۷۳۳۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۶ ضخامت ۱میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۲.۳۳kg ۷۳۳۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۶ ضخامت ۰.۹میلیمتر کارخانه خاورصنعت ۲.۱kg ۷۳۳۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ن

لیست قیمت کارخانه ساوه

لوله مبلی وزن هرشاخه قیمت هر کیلو وضعیت
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۸۲kg ۸۰۱۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۴۶kg ۸۰۱۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۳۱kg ۸۰۱۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۱۶kg ۸۰۱۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۰۲kg ۸۲۱۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۰ ضخامت ۰.۶ میلیمتر کارخانه ساوه ۰.۸۷kg ۸۴۱۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه ساوه ۲.۸۴kg ۷۳۶۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه ساوه ۲.۳۷kg ۷۳۶۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۸۹kg ۷۳۶۰ تومان در حال تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۷kg ۷۳۶۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۵۱kg ۷۳۶۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۳۲kg ۷۵۶۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۳ ضخامت ۰.۶ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۱۳kg ۷۷۶۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۶ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه ساوه ۳.۵kg ۷۳۳۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۶ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه ساوه ۲.۹۲kg ۷۳۳۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه ساوه ۲.۳۳kg ۷۳۳۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۶ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه ساوه ۲.۱kg ۷۳۳۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۶ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۸۶kg ۷۳۳۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۶ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۶۳kg ۷۵۳۰ تومان موجود
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
قیمت لوله مبلی ۱۶ ضخامت ۰.۶ میلیمتر کارخانه ساوه ۱.۴kg ۷۷۳۰ تومان در انتظار تولید
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

هلدینگ بهنیا به عنوان تخصصی‌ترین مجموعه فعال در زمینه تولید و توزیع لوله و پروفیل مبلی، با بیش از 20 سال سابقه (در زمینه تولید و پخش) مفتخر به ارائه گسترده‌ترین سبد محصولات با بهترین قیمت به مشتریان گرامی میباشد.