لوله گالوانیزه اهنی یا لوله گالوانیزه فولادی

لوله های #گالوانیزه را می توان به طور کلی به دو دسته عمده بخش بندی کرد:

لوله های آهنی گالوانیزه

این لوله ها با رنگ تیره و خاکستریشان است که شناخته می شوند و عموما به دو صورت #سبک و #متوسط تولید می شوند . جنس این لوله ها از #آهن-سفید-نورد شده می باشد .به این لوله ها ، لوله های #با-درز نیز می گویند که درز آن توسط دستگاهایی به هم متصل شده و جوش می خورند و در فلز روی مذاب، فرو برده می شود.

لوله های فولادی گالوانیزه

بیشترین استفاده عمده این لوله ها برای تهویه است همچنین در تخلیه فاضلاب نیز کاربرد داشته .جنس این لوله ها از #فولاد-نرم بوده و جهت افزایش #مقاومت و آسیب پذیری در برابر خوردگی ، اسید ها و زنگ زدگی ها در #وان محتوی #فلز-روی (گالوانیزه) قرار می دهند.