لوله مبلی

2019-08-11T10:02:56+00:00

لوله مبلی ساب که بنام لوله مبلی بهنیا بیشتر می شناسند، محصولی ویژه از هلدینگ بهنیا می باشد که دارای تمامی استانداردهای اروپا بوده و با شرایط متنوع فروش عمللا بهترین لوله مبلی کشور می باشد.