دسامبر 10, 2019

دولت در افزایش قیمت ها چه نقشی دارد؟

  #گرانی بنزین و تاثیر آن بر افزایش قیمت کالا ها     احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به […]
دسامبر 14, 2019

بازار آهن خسته از طغیان قیمت ها

  #بازار آهن خسته از طغیان قیمت ها به تحلیل کارشناسان از وضعیت #بازار آهن ،طی هفته جاری با توجه به شرایط پیش رو میتوان شاهد […]