عقب گرد قیمت ها در بازار آهن

2019-11-25T08:23:40-01:00

#عقبگرد قیمت ها در بازار آهن  طی اخبار کسب شده از اخبار روند بازارآهن ،طی10 روز گذشته بازار وضعیتی آشفته و نامنظم داشته است.به طوریکه در مبادی شاهد  رشد بی مهابای قیمت ها  نیز بوده ایم. علیرغم افزایش نظارت ها و فشار ناظران بازار و برخی عقب‌نشینی های صورت [...]

عقب گرد قیمت ها در بازار آهن2019-11-25T08:23:40-01:00

افت تقاضای صادرات تا دوهفته

2019-10-14T12:29:32+00:00

  افت تقاضا صادراتی تا  دو هفته  بررسی وضعیت  بازار داخلی فولاد نشان میدهد آرامش نسبی به این بازار بازگشته و خبر از جرقه های رشد قیمت اوایل هفته نیست .  در هرحال چهره بازار در فصل پاییز با روز های گرم سال اگرچه از لحاظ تقاضا اندکی متفاوت [...]

افت تقاضای صادرات تا دوهفته2019-10-14T12:29:32+00:00

بررسی 3 جریان موثر بر روند فعلی بازار

2019-10-01T08:03:59+00:00

بررسی 3 جریان موثر بر روند فعلی بازار فولاد دو جریان موازی و یک جریان مخالف در بازار فولاد طی چهار هفته اخیر  1-اول :افزایش خزنده قیمت مواد اولیه؛ قراضه و آهن اسفنجی 2-دوم: افزایش معنی دار میانگین قیمت تیراهن سبک (۱۴و ۱۶و ۱۸) از حدود ۴۲۵۰ تومان در مرداد به حدود ۴۵۵۰ تومان [...]

بررسی 3 جریان موثر بر روند فعلی بازار2019-10-01T08:03:59+00:00