ناامیدی بازار سنگ آهن به آینده

2019-11-02T10:33:10-01:00

#ناامیدی بازار سنگ آهن به آینده ای نزدیک روز جمعه قیمت سنگ آهن وارداتی درچین در ثبات بود. بازارهای آتی رشد داشتند ولی تقاضای بازار نقدی هنوز بهبودی نشان نداده است. چشم انداز بازار نیز مطلوب نیست. متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد استرالیا [...]

ناامیدی بازار سنگ آهن به آینده2019-11-02T10:33:10-01:00

افت تقاضای صادرات تا دوهفته

2019-10-14T12:29:32+00:00

  افت تقاضا صادراتی تا  دو هفته  بررسی وضعیت  بازار داخلی فولاد نشان میدهد آرامش نسبی به این بازار بازگشته و خبر از جرقه های رشد قیمت اوایل هفته نیست .  در هرحال چهره بازار در فصل پاییز با روز های گرم سال اگرچه از لحاظ تقاضا اندکی متفاوت [...]

افت تقاضای صادرات تا دوهفته2019-10-14T12:29:32+00:00

کمبود تقاضا و افت قیمت در بازار

2019-10-03T08:31:51+00:00

کمبودتقاضا و افت قیمت در بازار اسلب سی آی اس تخفیف بگیرید. اخبار مهم جهان با تداوم روند نزولی بازارهای جهانی فولاد، قیمت اسلب صادراتی سی آی اس نیز کاهش یافته است. آخرین قیمت پیشنهادی از 380 دلار به 365 تا 375 دلار هر تن [...]

کمبود تقاضا و افت قیمت در بازار2019-10-03T08:31:51+00:00