دسامبر 12, 2019
خط لوله انتقال نفت و گاز

راه اندازی خط لوله در چین

  #راه اندازی خط لوله چند میلیاردی در چین      پکن روز دوشنبه تاسیس یک شرکت ملی #خط لوله انتقال نفت و گاز، را اعلام […]