تولید سپری آهنی و کاربرد آن

2019-12-30T09:20:39-01:00

#تولید سپری آهنی  یکی از روش های متداول شکل دهی فلزات از طریق نورد گرم  می باشد که ابتدا شمش فولادی از نوع بلوم (شمشه یا بلوم دارای سطح مقطع بزرگ تر از ۲۳۰ سانتیمتر مربع است و سطح مقطع آن مربع با عرض بیشتر [...]

تولید سپری آهنی و کاربرد آن2019-12-30T09:20:39-01:00

نبشی چیست؟

2019-12-18T10:01:01-01:00

#نبشی و ناودانی چیست؟ به مقطع هایی ک هدر سازه های مختلف مورد استفاده قرارمیگیرد #نبشی گفته میشود. نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی به شمار می آید.که به دوصورت منفرد و مرکب میتوان ار آن در صنعت ساختمان استفاده کرد. از نبشی برای متصل کردن پله ابه ستون ها و یا متصل [...]

نبشی چیست؟2019-12-18T10:01:01-01:00

نکاتی درارتباط با آرماتور

2019-09-24T12:48:17+00:00

#نکات مهمی که هنگام آرماتور بندی باید رعایت کنید. میلگردهای مورد استفاده به منظور فرآیند  #آرماتوربندی  نباید زنگ زده باشند و گچ و سیمان روی آن وجود نداشته باشد و به روغن نیز آغشته نشده باشند. فاصله در نظر گرفته شده برای میلگردها به اندازه یک وجب دست باشد یا [...]

نکاتی درارتباط با آرماتور2019-09-24T12:48:17+00:00

مراحل آرماتوربندی

2019-09-23T09:03:27+00:00

مراحل آرماتوربندی حال بایدبرای  #مراحل آرماتوربندی  روش مناسبی در نظر گرفته شود همان طور که اطلاع دارید روش‌های آرماتوربندی متفاوتی مانند روش منظم، گره زدن و کرواتی وجود دارد؛ وجه اشترک تمامی روش‌های مطرح شده استفاده از جوشکاری سرد در آن‌ها ست. به طور کلی اگر بخواهیم میلگردها را با سیم‌های مفتولی به یکدیگر [...]

مراحل آرماتوربندی2019-09-23T09:03:27+00:00

آرماتور چیست؟

2019-09-21T12:20:10+00:00

#آرماتور چیست؟ محصولات فولادی از جمله میلگرد و تیرآهن در ساختمان سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند بطوریکه در بیشتر قسمت‌های ساختمان حداقل یکی از انواع پروفیل‌ها حضور دارد. حجم استفاده از این محصولات در ساختمان به اندازه‌ای زیاد است که بخش زیادی از هزینه تمام شده سازه را به خود اختصاص می‌دهند. از [...]

آرماتور چیست؟2019-09-21T12:20:10+00:00