مخالفت سکه با دلار !

2019-12-23T08:33:12-01:00

#مخالفت سکه بادلار نرخ دلار پس از عبور از یک دوره پرنوسان که تا 14 هزار تومان هم رسید درچند روز اخیرنوسانات محدود را پشت سر میگذارند. دراین شرایط آینده دلار از سوی نوسان گیران چطور پیش بینی میشود؟ نرخ دلار ساعت 16 یکشنبه به 13 هزار و 180تومان رسید. دلار  که در  ابتدای [...]

مخالفت سکه با دلار !2019-12-23T08:33:12-01:00

ثبات قیمت ورق گرم در چین

2019-09-25T09:25:32+00:00

احتمال رشد تقاضای فولاد و تحرک بازار شرق آسیا با پایان یافتن تعطیلات انتظار برای افزایش حجم خرید ایجاد شده است که البته این انتظار رامیتوان در بازار  سنگ آهن مشاهده کرد. این درحالی است که تکانه های بزرگی از رشد قیمتها با افزایش تقاضای فولاد در چین یا [...]

ثبات قیمت ورق گرم در چین2019-09-25T09:25:32+00:00