لوله های گالوانیزه به آب بندی نیاز دارند؟

۱۳۹۸-۴-۲۲ ۱۳:۵۳:۲۷ +۰۰:۰۰

لوله های گالوانیزه به آب بندی نیاز دارند؟ پاسخ بله است.لوله های گالوانیزه حتما باید آب بندی شوند.روش های مختلفی برای اینکار وجود دارد. آب بندی با استعمال از مواد لزج کننده ( خمیر ) لوله های حدید شده باید به یکدیگر وصل شوند و واجب است محل حدیده شده به ماده لزج کننده آغشته [...]