مقابله با خوردگی اهن با ورق گالوانیزه

2019-07-10T12:52:13+00:00

مقابله با خوردگی اهن با ورق گالوانیزه آشنایی با ورق گالوانیزه آهنی است که با #روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از #زنگ-زدن #محفوظ می‌ماند.یکی از روش‌های# محافظت از #خوردگی  #گالوانیک است. این فرآیند نوع خاصی از حفاظت #گالوانیکی است. میزان مقاومت پوشش #گالوانیزه متناسب با [...]