گالوانیزه سرد بهتر است یا گالوانیزه گرم

۱۳۹۸-۴-۱۸ ۲۳:۲۳:۳۷ +۰۰:۰۰

گالوانیزه سرد بهتر است یا گالوانیزه گرم   لوله گاوانیزه سرد لوله گالوانیزه سرد به لوله هایی گفته میشه که در دمای پایین تری آبکاری میشوند و حالت روکش مانند از روی zinc ،روی لوله قرار میگیرد . عمر مفید لوله گالوانیزه سرد زیر خاک نهایتا بین 3 حداکثر الی 4 سال است و روی [...]